La pressió d’embarcacions durant els mesos d’estiu en la zona del litoral Palamosí, és molt alta, tot i ser també molt puntual. Les boies Ecològiques a Cala S’Alguer ha estat un èxit Per aquest motiu és imprescindible i del tot necessari, crear i aplicar polítiques…