Extracció de vaixell “Pasajes”

Últim creuer de la Costa Brava

 

En el Port de Palamós, davant del museu de la pesca, es troba el vaixell “Pasajes” últim creuer de la Costa Brava, de fusta i de 26 metres d’eslora i 6 metres de mànegues amb un pes de 74 tones.

Per diverses circumstàncies, l’estat de l’embarcació , el seu  deteriorament,  podia contaminar la zona i tant Administració com Ports ha decidit fer-ne l’extracció.

Ha calgut una intervenció amb un equip de submarinistes i embarcacions de suport.

Ja des de la setmana anterior s’ha començat amb els tràmits per fer el seu desplaçament, entre ells buidar els dipòsits d’extreure’n qualsevol material contaminant i alleugerar el seu pes.

També es tragué tots els aparells, com els de la cuina que es podien aprofitar.

Un cop preparat pel desplaçament, l’equip de submarinistes format per cinc bussos, dos a dins de l’aigua, dos de suport i un cinquè com a cap d’equip i comunicació i portant la direcció.

La feina ha començat deixant anar els amarratges de proa i popa per anar abarloant a poc a poc l’embarcació al port.

Hem tingut molt en compte la força del vent de tramuntana que ha estat entre 20 i 75 nusos, depèn de les rafegues.

 

Per evitar possibles problemes hem anat abarloant l’embarcació per col·locar-la correctament i començar amb els preparatius per a embragar-la.

Per poder posar les cintes dos submarinistes, des de l’aigua, han corregit la posició fins a aconseguir col·locar-la degudament per cobrir-la amb les bragues o eslingues i prosseguir amb l’extracció.

Sempre amb molta cura, tant per l’estat de l’embarcació com pels possibles danys que podrien provocar els cops forts de vents.

La maniobra d’hissar el vaixell a estat amb dues grues que amb màxima cautela ha dipositat en la passerella del port, per asseure-la i començar la tasca de desballestament.