La pressió d’embarcacions durant els mesos d’estiu en la zona del litoral Palamosí, és molt alta, tot i ser també molt puntual.

Les boies Ecològiques a Cala S’Alguer ha estat un èxit

Per aquest motiu és imprescindible i del tot necessari, crear i aplicar polítiques de protecció, que convisquin amb la possibilitat de seguir gaudint de l’entorn.

Boies Ecològiques a Cala S'Alguer
Boies Ecològiques a Cala S’Alguer

Les boies ecològiques que l’ajuntament de Palamós ha col·locat davant la zona de Cala S’Alguer, per tal de reduir l’impacte de les embarcacions d’esbarjo sobre la posidònia, ha estat un èxit, ja que cada dia hem pogut testificar com se’n feia ús d’elles.

Per tant, podem concloure que aquesta necessitat ha estat coberta el mateix temps que s’ha frenat l’impacte de les àncores sobre les fanerògames marines en aquest espai.
Ara el que caldrà esbrinar és si és suficient.

Recordem que la col·locació de camps de boies ecològiques que permetin ser muntades i desmuntades un cop acabada la temporada beneficia per;

  • La seva reducció als danys sobre la protegida posidònia. D’aquesta manera s’evita que les embarcacions hagin de fondejar mitjançant les seves àncores que poden caure sobre els camps de posidònia i amb l’arrossegament pel fons malmetre la posidònia i tota la vida que aquesta genera.
  • Assegura i faciliten un bon amarratge a les embarcacions, s’evita garrejar; que és quan a causa de la força del vent o corrent, el vaixell arrossega la seva àncora sense que aquesta quedi adherida al fons, poden provocar col·lisions contra les roques o altres vaixells.
  •  Limita, de manera ordenada, les embarcacions en la zona.
  • Les boies són un impacte visual que només efecte a la temporada turística.

Cal recordar que les praderies de posidònia formen els ecosistemes marins més importants de la Mediterrània i estan protegits.

En elles si allotgen una quantitat immensa d’espècies diverses i constitueixen les àrees de posta i repoblament d’alevins de moltes de les espècies de peixos comercialment més preuades.
Tenen un paper fonamental en la conservació dels ecosistemes costaners, ja que frenen l’erosió de les platges i són la principal font de sediment arenós i contribueixen a mantenir la transparència de les aigües litorals.