Professional Dive Center Palamós disposem d’un equip de profesionals, bussejadors, tècnics i personal especialitzats en la realització de  tota mena de tasques i obres subaquàtiques.

Obres Subaquàtiques

 • Construcció, reparació i manteniment d’instalacions
 • Dragats
 • Vertits d’escollera
 • Enrasats de calaixos i blocs
 • Encofrats per a formigó submergit
 • Injecció de resines
 • Construcció i montatge de trens de fondeig per embarcacions
 • Construcció i montatge d’amarres
 • Reforços de trens de fondeig
 • Treballs de manteniment a amarres de petites i grans eslores
 • Treballs de reparació de pilones
 • Treballs d’ampliació de port
 • Enrasat i col.locació de blocs de formigó
 • Reparació i manteniment de defenses de port